czwartek, 19 grudzień 2013

Realizacja projektu przez firmę APISO w pełni przyczynia się do realizacji celów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu, gdyż dzięki projektowi możemy dokonać
rozwoju swoich działań eksportowych swoich nowych, udoskonalonych wyrobów na rynki Szwajcarii i Francji. Rynek Szwajcarki będzie zupełnie nowym rynkiem,
na który wprowadzimy swoje produkty.

PROJEKT Rozwój współpracy między firmą APISO a partnerami z krajów Unii Europejskiej
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI
KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
WARTOSC DOFINANSOWANIA: 28 822,84 CHF


PROJECT Development of cooperation between the Apiso company and partners new Member States of the European Union
from the countries of the European Union SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND
THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.
VALUE OF CO-FINANCINGVALUE FINANCING: 28 822,84 CHF


Okres realizacji projektu: 01.10.2013r - 30.06.2014r.


W okresie sprawozdawczym 1.01.2014-31.03.2014 zostały zrealizowane następujące działania: zakup usługi doradczych związanych ze stworzeniem wzornictwa w zakresie
produktu, opakowania, znaku firmowego, inwestycja zakup plotera. Działanie obejmowało stworzenie wzornictwa, które było dystrybuowane podczas spotkań z potencjalnymi
kontrahentami. Dodatkowo powstanie znaku firmowego prowadzi do coraz większej rozpoznawalności na rynkach zagranicznych.

Inwestycja ? zakup plotera plazmowego pomogła przyspieszyć i rozwinąć możliwości w zakresie tworzenia wzorów kowalstwa artystycznego. Pojawiły się zamówienia z zagranicy
na oryginalne wzory ze stworzonego na potrzeby eksportu wzornictwa.

W okresie 01.04.2014 do 30.06.2014 zostały poniesione następujące koszty: Wykonania materiałów promocyjnych, Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania,
sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.


Przydatne linki:

Aller au haut